เว็บไซต์สำหรับแจ้งข่าวให้แสดงหน้าโปรแกรม Paperless
 

 
   

 
USER NAME
PASSWORD
   
   

DateTimeMessageURL
26/11/2564 18:19:56 *** แจ้งปรับเปลี่ยนโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการรับ-ส่งข้อมูล ECS มีการปรับเปลี่ยนโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการรับ-ส่งข้อมูล จาก HTTP (Hypertext Transport Protocol) เป็น HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) (http://202.142.222.53 เปลี่ยนเป็น https://vans.ecs-nsp.com) ผู้ประกอบการที่มีระบบ Firewall กรุณาตรวจสอบว่ามีการบล็อค https://vans.ecs-nsp.com หรือไม่
26/11/2564 17:07:45 *** แจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW (Production) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04.00 - 10.00 น.(รวมเป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง ) Link
02/11/2564 16:30:00 ** แจ้งข่าวด่วน เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับปรุง ระบบโทรศัพท์อย่างเร่งด่วน ในวันที่ 02/11/2021 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.00 น. จะทำให้ลูกค้าไม่สามารถโทรศัพท์เบอร์ 02-1058585 ได้ สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์มือถือ Support ที่ https://www.e-customs.co.th/e-customs/contact.php ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ Link
28/10/2564 14:38:57 +++Q & A : การจ่ายเงินค่าชดเชยภาษีอากร ด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ Link
26/10/2564 16:34:08 ** ประกาศกรมศุลกากรที่ 171/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก Link
26/10/2564 09:37:20 ** ประกาศกรมศุลกากรที่ 126/2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 Link
08/10/2564 11:13:46 ** ช่องทางการติดต่อสอบถามพิกัดอัตราศุลกากร Link
05/10/2564 09:54:56 ** กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 15) (สินค้าบุหรี่ซิกาแรต) Link
05/10/2564 09:50:22 ** กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 14) (สินค้าเครื่องดื่ม) Link
30/09/2564 18:02:40 ** กฎกระทรวง กำหนดให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 Link
123456